Bomenplan

Bomen hebben erg veel baat bij een goed en tijdig beheer. Achterstallige werken leiden tot drastische ingrepen wat zeer nefast is voor de gezondheid van bomen. Een goed zicht op de werkplanning geeft ook een goed inzicht in de bijhorende (personeels)budgetten en maakt het mogelijk om hier een goede spreiding en langetermijnplanning voor op te maken.

‘Habitus boomverzorging’ maakt bomenplannen voor grote tuinen, landgoederen en openbare besturen. Een bomenplan bestaat uit volgende elementen:

  • Bomenvisie of bomenbeleidsplan

    hierin wordt aangegeven waar de eigenaar/ beheerder naartoe wilt met het bomenbestand. Welke prioritaire functies moeten de bomen vervullen? Een esthetische functie, een veilig bomenbestand (zorgplicht), een bomenbestand dat wordt voorbereid op de veranderingen in het klimaat, een bomenbestand dat zijn milieufuncties optimaal vervult (filteren fijn stof, afkoeling omgeving, verstrooien omgevingslawaai,…), ecologische functies van het bomenbestand,… Daarnaast wordt aangegeven hoe deze visie bereikt zal worden.
  • Bomeninventaris

    dit is een inventaris van alle bomen waarop de ‘bomenvisie’ van toepassing is. In samenspraak met de opdrachtgever wordt bepaald welke kenmerken moeten worden opgenomen in deze inventaris (soort, standplaats, plantjaar, omtrek, boomveiligheid, onderhoudstoestand,…)
  • Bomenbeheerplan

    op basis van de ‘bomenvisie’ en de ‘bomeninventaris’ wordt er een concreet bomenbeheerplan opgemaakt. Dit beheerplan geeft over meerdere jaren aan welke werken er elk jaar uitgevoerd moeten worden en welke de benodigde budgetten hiervoor zijn.
Vraag offerte aan