Boombescherming

Veranderingen in de omgeving van bomen, zoals graaf- of bouwwerken, hebben vaak negatieve gevolgen. De boven en/ of ondergrondse delen kunnen beschadigd worden, wat zelfs kan lijden tot het volledige afsterven van de boom. Door het uitvoeren van een bomeneffectenanalyse (BEA) wordt de impact van de geplande werken op de bomen in kaart gebracht. Met behulp van deze informatie wordt het mogelijk om:

  • Beschermende maatregelen voor de bomen te voorzien.
  • Aanpassingen te voorzien in de plannen zodat de bomen op een duurzame manier behouden kunnen blijven.

Hierbij is het belangrijk dat er tijdens de werken een goede boommonitoring gebeurt.

‘Habitus boomverzorging’ zorgt bij de start van een project voor het uitvoeren van een bomeneffectenanalyse, adviseert in de planvorming, richt een boombeschermingszone in en volgt de bomen op tot na het beëindigen van de geplande werken.

Vraag offerte aan
Habitusboomverzoring boomverzorging