Onderzoek en advies

Bij het uitvoeren van onderzoeken vertrekt ‘Habitus boomverzorging’ steeds vanuit ‘de boom en diens omgeving’. Met behulp van een uitgebreide dendrologische kennis is het mogelijk om een integraal antwoord te bieden op de vragen van de opdrachtgever.

Volgende onderzoeken kunnen worden uitgevoerd:

 • Boomveiligheidscontrole

  Als boomeigenaar bent u aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een defect aan uw bomen. Periodieke boomcontroles zijn essentieel om te voldoen aan deze zorgplicht. Bij dergelijke controles kunnen problemen met de conditie en de structuur van een boom tijdig opgemerkt worden. Een mogelijk risico van schade, dat hier uit voort zou kunnen komen, kan worden verminderd of weggenomen.
 • Groeiplaatsonderzoek

  Een verminderde conditie van een boom kan verschillende oorzaken hebben. Vele hiervan hebben te maken met de groeiplaats van de boom. Om maatregelen te kunnen treffen die de conditie van de boom kunnen verbeteren, moet je precies weten wat de kwaliteit van de groeiplaats is. Daarvoor is een groeiplaatsonderzoek noodzakelijk (Analyse bodemmonsters, Bladmonsterneming en -analyse).
 • Onderzoek onderhoudstoestand

  Door het voorzien van een goed onderhoudsplan kunnen alle benodigde onderhoudswerken tijdig worden uitgevoerd. Hierdoor wordt vermeden dat er op een later ogenblik drastisch moet worden ingegrepen, wat erg schadelijk is voor bomen. ‘Habitus boomverzorging’ onderzoekt de actuele onderhoudstoestand van de boom en stelt een onderhoudsplan op maat op.
 • Onderzoek van ziekten en plagen

  Heel wat verschillende planten en dieren leven samen met bomen. ‘Habitus boomverzorging’ onderzoekt of het gaat om een levensvorm die al dan niet schadelijk is voor de boom en adviseert hoe er het best mee om te gaan.

Naast het uitvoeren van alle onderzoeken staat ‘Habitus boomverzorging’ ook in voor een deskundige uitvoering van de boomverzorgingswerken die voortvloeien uit het onderzoek.

Vraag offerte aan
Habitusboomverzoring onderzoek