Snoeien van bomen

Snoeien is één van de belangrijkste beheermaatregelen bij bomen. Tegelijkertijd is onoordeelkundige snoei zeer ingrijpend voor bomen. Door het toepassen van een correcte snoei kunnen zeer veel problemen vermeden worden. Zelfs het afsterven van de volledige boom kan men in een latere fase voorkomen. ‘Habitus boomverzorging’ zorgt voor een deskundige snoei van uw bomen. Werd er in het verleden op een onoordeelkundige manier gesnoeid, kunnen wij een analyse op maat maken op basis waarvan we correcties kunnen uitvoeren.

Volgende snoeivormen kunnen worden uitgevoerd:

 • Begeleidingssnoei

  deze snoeivorm begeleidt de boom naar het gewenste eindbeeld. Tijdens de begeleidingssnoei worden probleemtakken (dubbele toppen, plakoksels,…) tijdig weggehaald zodat het vooropgestelde eindbeeld bereikt kan worden.
 • Onderhoudssnoei

  eenmaal het eindbeeld is bereikt, wordt dit onderhouden door een onderhoudssnoei. Snoei kan in deze fase nodig zijn omwille van volgende redenen: risicotakken in kader van de zorgplicht, verzwakking van de boomstructuur,… In bepaalde gevallen kan er geopteerd worden om (in combinatie met snoei) een kroonverankering aan te brengen. Redenen hiervoor kunnen zijn: veiligheid van de mens, schade aan de omgeving en het behoud van de boomvorm.
 • Vormsnoei

  door specifieke snoeimaatregelen groeit de boom in een vorm die afwijkt van de natuurlijke groeiwijze. Voorbeelden zijn lei- en knotbomen. Historisch gezien deden deze vormen dienst als zon- of windscherm, beschermden ze het vee of werd het vrijgekomen hout gebruikt als ‘geriefhout’. Omwille van landschappelijke, cultuurhistorische en ecologische waarden wordt deze beheervorm terug meer toegepast.
 • Fruitbomen

  om te komen tot een goede vruchtzetting vragen deze bomen een specifieke snoei. ‘Habitus boomverzorging’ volgde specifieke cursussen voor het snoeien van fruitbomen.
Vraag offerte aan