Vellen van bomen

Het vellen van bomen is niet zonder risico. Wanneer dit niet correct wordt uitgevoerd kan het leiden tot grote schade en letsel. ‘Habitus boomverzorging’ voert op een deskundige manier vellingen en afbreekwerken uit, zodat schade aan eigen of andermans eigendom voorkomen wordt. Wij volgen de wet- en regelgeving op de voet zodat alle werken steeds worden uitgevoerd conform de geldende regels. Ook voor uw vergunningaanvragen (kapvergunning, stedenbouwkundige vergunning, bos- en natuurdecreet, onroerend erfgoeddecreet,…) kunt u een beroep doen op onze diensten.

Naast het vellen en afbreken van bomen zorgen wij ook voor het opruimen en versnipperen van de takken, het verwerken van het hout en het uitfrezen van de boomwortels, zodat de werf netjes wordt achtergelaten.

Bij de verwerking van het hout wordt steeds getracht om te zorgen voor een hoogwaardige nabestemming. Zo kan kwaliteitsvol hout verwerkt worden tot tuinmeubelen of wordt de biomassa gebruikt voor het opwekken van energie (brandhout of biomassa).

Vraag offerte aan
Habitusboomverzoring vellen van bomen