Veteraanbomen

Veteraanbomen zijn door hun ouderdom en vaak grillige uiterlijk landschappelijk erg mooi. Omdat veteraanbomen per definitie oud zijn en tevens vaak gesnoeid zijn, bevatten ze veel holtes en microhabitats waardoor ze interessant worden voor vleermuizen, vogels en vele andere levensvormen. Veteraanbomen vormen bovendien dikwijls een ‘stepping stone’ door het landschap voor migrerende dieren. Van niet minder belang is hun cultuurhistorische waarde. Een oude boom kan echt bij het landschap horen. Wat zouden sommige parken en tuinen immers zijn zonder hun monumentale boom? ‘Habitus boomverzorging’ voorziet een boombeheer op maat om deze oude en uiterst waardevolle bomen zolang mogelijk op een veilige en duurzame manier in het landschap te behouden.

Vraag offerte aan