Onze diensten

Snoeien van bomen

Snoeien is één van de belangrijkste beheermaatregelen bij bomen. Tegelijkertijd is onoordeelkundige snoei zeer ingrijpend voor bomen. Door het toepassen van een correcte snoei kunnen zeer veel problemen vermeden worden.

Vellen van bomen

Het vellen van bomen is niet zonder risico. Wanneer dit niet correct wordt uitgevoerd kan het leiden tot grote schade en letsel. ‘Habitus boomverzorging’ voert op een deskundige manier vellingen en afbreekwerken uit, zodat schade aan eigen of andermans eigendom voorkomen wordt.

Onderzoek

Bij het uitvoeren van onderzoeken vertrekt ‘Habitus boomverzorging’ steeds vanuit ‘de boom en diens omgeving’. Met behulp van een uitgebreide dendrologische kennis is het mogelijk om een integraal antwoord te bieden op de vragen van de opdrachtgever.

Groeiplaats inrichting

‘Habitus boomverzorging’ voert zowel groeiplaatsonderzoeken als groeiplaatsverbeteringen uit. Dit zorgt ervoor dat uw boom altijd in de ideale conditie kan groeien

Planten en verplanten van bomen

Het verplanten van bomen is echt maatwerk. Onderzoek naar de haalbaarheid van het verplanten, de voorbereiding van de verplanting, het verplanten zelf en de nazorg wordt uitgevoerd door ‘Habitus boomverzorging’.

Boombescherming

Wij zorgen bij de start van een project voor het uitvoeren van een bomeneffectenanalyse, adviseren in de planvorming, inrichten van een boombeschermingszone en opvolging van de bomen tot na het beëindigen van de geplande werken.

Boombeheerplan

Bomen hebben erg veel baat bij een goed en tijdig beheer. Achterstallige werken leiden tot drastische ingrepen wat zeer nefast is voor de gezondheid van bomen.

Veteraanbomen

Veteraanbomen zijn door hun ouderdom en vaak grillige uiterlijk landschappelijk erg mooi. Omdat veteraanbomen per definitie oud zijn en tevens vaak gesnoeid zijn, bevatten ze veel holtes en microhabitats waardoor ze interessant worden voor vleermuizen, vogels en vele andere levensvormen.

Bomen en zonnepanelen

Aan de ene kant legt de huidige bouwcode voorwaarden op wat betreft energiezuinig bouwen. Aan de andere kant zijn er vaak voorwaarden voor het behoud van bomen of zijn er restricties voor het kappen van bomen.